Normes

Les Normes a les escoletes

En les nostres escoles infantils, es fa indispensable per a facilitar la convivència, l’elaboració d’unes normes que contemplen tots els aspectes relatius al funcionament, a l’organització, a les funcions, i als drets i als deures de tots els membres que componen la comunitat educativa.

Si l’objectiu que ens proposem és la formació inicial de xiquets i xiquetes crítics, lliures, per a conviure en el respecte als altres, lògicament les normes han d’anar encaminades a aconseguir eixe objectiu.

Volem que siguen els propis centres infantils, els marcs on ha de començar l’aprenentatge per a un comportament cívic futur dels alumnes.

Les normes dels centres estan dirigides, a més, a:

 • Afavorir la participació de tots els sectors implicats.
 • Garantir la igualdat dels alumnes sense discriminació per raó de sexe, país d’origen, diferències socials, econòmiques, etc.
 • Impulsar una organització democràtica en tots els assumptes dels centres.
 • Potenciar el treball en equip.
 • Fomentar un ambient de treball d’investigació en relació a la infància.

Respecte a les famílies,

 • Posar-se en contacte amb el centre en el començament del curs.
 • Assistir a totes les entrevistes i reunions previstes i programades.
 • Comunicar els motius de l’absència dels seus fills/es.
 • Procurar una màxima neteja dels seus fill/es.
 • Respectar els horaris establerts, tant per a l’entrada i eixida de l’alumnat.

Normes d´inici de l´escolarització:

Les dates d’incorporació dels alumnes a les Escoles Infantils Municipals d’Alzira responen a criteris d’incorporació progressiva i adaptada a les necessitats laborals de les famílies. Hi haurà criteris complementaris decidits per la direcció dels centres quan existisquen raons a tenir en compte per part de les famílies.

Esta i altra informació serà transmesa als pares durant el període de matriculació i en reunió informativa durant el període d’adaptació.

Una vegada fet el seguiment i avaluació del període d’adaptació, per part de l’equip educatiu, es procedirà a valorar per part d’este i emetre un informe a les famílies sobre la relació que ha establert el xiquet/a amb els diferents àmbits de l’escola.

MALALTIES

No heu de portar el vostre fill si té:

 • Febre: més de 37,5º
 • Vòmits
 • Gastroenteritis: fins a la normalització de les deposicions.
 • Paràsits intestinals.
 • Paràsits al cap (pediculosi).
 • Infeccions a la pell.
 • Infeccions de les mucoses (conjuntivitis, llagues en la boca ).
 • Faringitis, amigdalitis, otitis, laringitis, bronquitis acompanyades de febre i certa afectació de l'estat general.
 • Altres malalties: paperes, pigota borda, rubèola o rosa, xarampió, escarlatina, etc.
Ajuntament d´Alzira
Desarrollo Web: GRUPO FERPUSER